Author Topic: Fantasy Football '23 - IIA is new IIIB  (Read 2255 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline tonyk

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 7359
  • Endzone is back
    • View Profile
Fantasy Football '23 - IIA is new IIIB
« on: May 22, 2023, 05:54:50 pm »
kao i uvek:

ja ću otvoriti teme sa sastavima liga, komesari nek otvaraju...
ja sam odredio ljude koji su do sada to radili, ali ako neko ne može, neka traži zamenu
obavezno da otvore prazne lige, a svi članovi neka ulaze preko linka.
nije ništa menjano, tako da se mogu prekopirati podešavanja od 2022.
za nove komesare, a i stare: druga stavka kad otvarate ligu je league type, tu odaberete "copy league settings" i izaberete ez ligu gde ste učestvovali 2022.