Author Topic: Elite Football League of India  (Read 1633 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.


Offline Sundjer Bob Kockalone

  • HOF
  • *****
  • Posts: 11569
  • Jedni čovek kome ljudi veruju!
    • View Profile
Re: Elite Football League of India
« Reply #1 on: December 25, 2013, 05:59:50 pm »
Oće biti prenosa na JOtelu?
Kum nazdravlja: Pa sledeće godine da nas bude više!
Kumašinka: Što u mene gledaš?